Preventie; het voorkomen van ziekteverzuim

Preventie stimuleert en beschermt de gezondheid. Het zorgt voor minder ziekte en dus ook ziekteverzuim.

Middels preventieve maatregelen worden er gebeurtenissen voorkomen die negatieve invloed kunnen hebben op de werknemer. Hierbij worden risicofactoren inzichtelijk gemaakt en hierop wordt geanticipeerd door werkgever.

Het voorkomen van verzuim gaat verder dan het nastreven van regels en wetten. Een gezonde leefstijl is een onderdeel dat bijdraagt aan de fysieke fitheid van de medewerkers en het kunnen werken in een veilige omgeving.

In onze aanpak starten we samen met de werkgever het beoordelen van de fysieke en mentale fitheid van werknemers. Middels 1 op 1 gesprekken met de medewerkers wordt er per individu bekeken welke ondersteuning en coaching er het beste passend is.

Minder ziekteverzuim in mijn organisatie

Wordt een aantrekkelijke werkgever. Mensen willen graag werkzaam zijn bij een organisatie die daadwerkelijk investeert in de gezondheid en vitaliteit van haar mensen. Werknemers voelen zich hierin serieuzer genomen en de loyaliteit tussen werkgever en werknemer zal toenemen. Laat je organisatie op alle vlakken gezond worden en zijn. Hierdoor zal het wervingstraject van nieuwe werknemers versnellen en daarnaast ook bijdragen dat werknemers trouw blijven aan haar werkgever. Werknemers zullen uitblinken in betrokkenheid en energiek zijn. Daarnaast draagt een verhoogde vitaliteit bij aan alertheid en concentratie.

Laat je organisatie gezonder maken

Endoorr helpt uw organisatie graag met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen organisaties wordt verlaagd. Voor informatie over preventie neemt u contact op met Endoorr via onze contactgegevens of het contactformulier.