Privacy beleid

Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hierbij informeren wij u welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle diensten van Endoorr.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Endoorr verzamelt persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Doeleinden

Endoorr verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden

  • Het begeleiden bij terugkeer naar de eigen werkplek en de huidige functie bij eigen werkgever (opdrachtgever).
  • Het begeleiden naar passend werk bij een nieuwe werkgever op basis van collegiale detachering/stage of arbeidsovereenkomst.
  • Het coachen in en terug naar eigen werk.
  • De administratieve afhandeling rondom bovenstaande, waaronder rapportage en verantwoording aan opdrachtgever.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn

Endoorr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De bewaartermijn eindigt, tenzij anders bepaald, twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Beveiliging

Endoorr werkt met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Endoorr werkt met een cliëntvolgsysteem welke voldoet aan alle eisen rondom de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Datalekken

Indien blijkt dat er sprake is van een data lek, worden alle relaties en cliënten van binnen 24 uur geïnformeerd. Endoorr zal melding maken van het datalek via het meldpunt van Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen, vragen, opmerkingen of klachten.

Wanneer u inzake wenst in uw persoonsgegevensverwerking, en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@endoorr.nl.  Ook voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u via dit emailadres bij ons terecht.