Poortwachter

Wanneer er sprake is van verzuim kent de Wet Verbetering Poortwachter rechten toe aan werkgever en (ex)werknemer en gelden er verplichtingen waar werkgever en (ex)werknemer zich aan dienen te houden. Binnen dit proces van regels en wetten adviseren wij werkgever en (ex) werknemer en sturen wij in onze adviezen op het gezamenlijk belang; een maximaal resultaat voor werkgever én (ex) werknemer. Wij doorlopen samen met u het proces door in overleg te blijven en ons te focussen op zowel de mens, het proces maar vooral ook op de kansen die het traject biedt.

Deze geven immers positieve energie. U mag van ons verwachten dat wij realistische doelen stellen waarmee wij samen met allen die betrokken zijn bij het re-integratieproces, aan de slag gaan. 

Meer info   Direct contact