Outplacement

Tijdens het outplacement traject wordt de cliënt begeleid en gecoached naar een nieuwe stap in zijn of haar carrière. Door middel van een loopbaanonderzoek op maat worden de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzocht. Er wordt gekeken naar de kennis, kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden. Hieruit volgt een zoekprofiel en eventueel een (bij)scholingsadvies. Uw medewerker mag rekenen op proactieve ondersteuning bij het benaderen van de arbeidsmarkt door de arbeidsbemiddelaar/trainer.  Ter voorbereiding hierop volgt uw medewerker een sollicitatietraining, een social media training en wordt door middel van rollenspellen geoefend hoe hij zich optimaal kan presenteren tijdens sollicitatiegesprekken.