Spoor 1

De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van werkgever dat hij investeert in het vergroten van de mogelijkheden om werknemer in passend werk te kunnen herplaatsen. Naast overdracht van taken, aanpassen van dienstroosters of verlichting van werkzaamheden kan uw werknemer ook gebaat zijn bij het versterken van competenties, ondersteuning bij werk- en privé balans maar ook bij vragen als; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik.  Wij bieden uw werknemer maatwerk begeleiding met als doel dat uw medewerker duurzaam re-integreert binnen uw eigen organisatie.