Autisme coaching

De Theorie of Mind duidt het vermogen aan om je een beeld te vormen van de binnenkant van jezelf, van de binnenkant van een ander en van de manier waarop je elkaars gedachten en gedrag kunt beïnvloeden. Mensen met ASS hebben daar extra moeite mee. Dit kan leiden tot miscommunicatie, onbegrip maar ook tot overbelasting van uw werknemer.

Samen met de werknemer stellen we een sensorisch profiel en een overprikkelingsplan op. Deze vormen de basis voor het coachingstraject.  We werken samen met uw medewerker aan het verkrijgen van meer rust in zijn hoofd, we leren manieren om zelf het heft in handen te nemen en hierdoor bijvoorbeeld spanning met collega’s te verminderen. Wanneer uw werknemer de oorzaak van stress en overspanning bij zichzelf herkent kan hij meer sturing en grip krijgen voordat de overprikkeling begint.