Preventie

Er zijn situaties denkbaar waarbij inzet van onze dienstverlening kan bijdragen aan het voorkomen van (langdurig) verzuim. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerker een gezonde balans tussen werk en privé mist, hij of zij moeite heeft de veranderingen in de organisatie of dat zijn of haar communicatie niet effectief is.

Samen met u en uw medewerker bepalen wij de coachingsvraag of vragen en het doel of de doelen van het traject en stellen we een plan van aanpak op.  In één op één gesprekken gaan wij met uw werknemer aan de slag en zetten wij indien nodig een competentie- en persoonlijkheidsonderzoek in.  Binnen de coachingsgesprekken werken we met praktijkvoorbeelden en rollenspellen en maken we gebruik van multimedia. Ieder gesprek wordt afgesloten met een verslag ten behoeve van de coachee. Wij houden u als onze opdrachtgever op het proces op de hoogte over het verloop en de resultaten van het gesprek.