Loopbaanonderzoek

Door middel van een loopbaanonderzoek op maat worden de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzocht. Er wordt onderzoek gedaan naar de actuele kennis, persoonlijke kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden. Waar haalt uw medewerker energie uit, waar zit zijn kracht? Wat draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van uw medewerker? Hieruit volgt een zoekprofiel en eventueel een (bij)scholingsadvies en we maken de vertaalslag naar de functies op de arbeidsmarkt.